Samenwerkingsmogelijkheden en WABP.

Wij bieden een dienst waardoor alle Buurtpreventie initiatieven in kaart worden gebracht. Het is voor elke deelnemer en aangesloten stad/gemeente totaal GRATIS en zonder enige kost.

(Ter info : WABP Onderzoeksrapport Tilburg NL)

Door het bundelen van alle buurtpreventie BIN en WhatsApp initiatieven op één Web-site, voorkomen we een wildgroei met als gevolg een overlap van allerlei (Digitale) Buurtpreventie groepen.

WhatsApp Buurtpreventie

Meestal heeft bijna iedereen tegenwoordig WhatsApp op zijn of haar smartphone geïnstalleerd staan, meer is ook niet nodig, geen vreemde zaken installeren of extra applicaties toevoegen.

Op wabp.be is een buurtpreventie groep geen losstaande lokale cel, de kracht van buurtpreventie ligt namelijk in de samenwerking met aangrenzende buurten. Een crimineel zal zich niet aan de buurt, wijk of gemeentegrenzen houden, in tegendeel, deze zal juist zo snel mogelijk de plaats des delict willen ontvluchten.

WhatsApp buurtpreventie heeft bij verschillende Gemeenten al bewezen dat criminaliteit afnam met 50%. Herkenbaarheid, het laten zien dat een buurt een WhatsApp Buurtpreventie groep heeft, is een grote succesfactor in het terugbrengen van deze criminaliteit. Dit kan door het aanbrengen van stickers in de buurt of door het profileren van de groep, onder andere via wabp.be

  • Stel er is in uw buurt ingebroken. In het nieuws heeft u gehoord over de WhatsApp Preventie groepen die succes hebben. U vraagt zich af of er ook bij u in de buurt zo’n groep actief is, of wellicht wilt u zich erbij aansluiten? Dan kunt u hiervoor terecht op wabp.be

Ondanks dat WhatsApp buurtpreventie een burgerinitiatief is en blijft, is er toch enige structuur nodig. Wabp.be kan deze structuur bieden, waardoor niet binnen één straat tien verschillende initiatieven langs elkaar heen Appen of de wijkagent benaderen. WhatsApp is een duidelijk en herkenbaar modern medium, een veelvoud aan AlarmApp applicaties en WhatsApp groepen binnen een buurt komt de efficiëntie nooit ten goede. Juist het behandelen en oplossen van een signalering binnen één lokale groep, werpt vruchten af.

Hieronder een aantal voorbeelden met linken naar gemeenten die WhatsApp Buurtpreventie in de gemeente promoten, in samenwerking met wabp:

BELGIË

Hoe voorkomen we een wildgroei aan digitale buurtpreventie overzichten?

Wij hebben bewust gekozen voor een landelijk overzicht, dit mede omdat een crimineel zich ook niet aan een gemeentegrens zal houden. Maar nog belangrijker is dat er voorkomen wordt dat men door een veelvoud van overzichten het overzicht juist kwijt zal raken.

Vanuit gemeente borden en stickers faciliteren?

Steeds vaker zien wij dat gemeenten de digitale buurtpreventie stickers en borden faciliteren aan beheerders van Alarm App groepen. Ook dienen de huisregels van de groep te worden nageleefd, zodra er in een buurt borden staan dan mag er door leden ook worden verwacht dat deze groepen zijn voorzien van goede beheerders. Wij adviseren om per groep 2 à 3 beheerders te hebben, dit ivm. vakantie of uitval van een beheerder.

Door de grote vraag kunnen WABP buurtpreventie zelfklevende (Raam/brievenbus) stickers besteld worden. Wij kunnen altijd een offerte maken voor een bestelling op maat.
Geregistreerde leden kunnen “voor” een bestelling van borden hun kortingscode opvragen via het contactformulier 

Officiële WABP borden verschillende keuze’s voor stad en gemeenten kunt u ook
eventueel bestellen WABP Shop .

Overzicht originele WABP en WhatsApp groene borden : Webshop