Preventie voor Burgers – Ondernemers

Het voorkomen van allerlei ongemakken door de nodige maatregelen te nemen is soms eenvoudig op te lossen.

Inventaris & registratiemap van waardevolle voorwerpen (Download PDF)

Veel nuttige info in verband met preventie tips vind je direkt op de site van 1dagniet.be

Volgende link geeft u enkele tips en info om uw huis en meer te kunnen beschermen.

Link voor voor een veilige vakantie

Link voor handelaars en ondernemers over veiligheid en criminaliteit.

 

Al deze gegevens worden U aangeboden door de FOD en de Provincie Limburg

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

 

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 557 35 98 (NL)
02 557 33 99 (FR)