WABP is onderverdeeld in 2 verschillende WhatsApp groepen.

Elke groep heeft zijn eigen werkingsprincipe. Een groep is gekoppeld aan een buurt of woongebied die beheerd word door 1 beheerder en/of meerdere mede-beheerders. Deze zien toe op de correcte werking van hun buurtpreventie, eventuele vragen worden ook door hun rechtstreeks behandeld.

Gelieve deze goed na te lezen hoe deze groepen gebruikt worden om de optimale werking te benutten.

Voor handelaars/vrije beroepen kan een speciale groep opgericht worden of reeds aanwezig zijn. Andere doelgroepen kunnen steeds in overleg met beheerders of coördinators opgericht worden.