Regel M.A.A.T.

Wat is de Regel M.A.A.T. Methode?


De afkorting M.A.A.T. staat voor Maandelijkse Alarm App Test.

Als er in een WABP groep al enige tijd geen meldingen zijn gedaan, vragen leden zich weleens af of de groep nog wel actief is.
In dat geval sturen beheerders met enige regel M.A.A.T. een test bericht, bv. elke maand/ kwartaal, om te laten weten dat de groep nog wel actief is.
Voor Landen hebben we gekozen om dit elke “eerste” maandag van de maand tussen 17-20 Hr te laten gebeuren, uitgezonderd indien maandag op een feestdag zou vallen wordt het verschoven naar dinsdag.

Mocht u een dergelijk bericht ontvangen dan hoeft u daar niet op te reageren, minder urgente berichten kunt u plaatsen in de daarvoor bedoelde omgeving, dit kan eventueel in een CHAT groep.

Indien u vragen heeft aan de beheerder van uw groep, vraag hen dat dan in een privé bericht, zo zorgen we er samen voor dat de ALARM app groepen geen babbelboxen worden.
Dit kan ook via de website door hier contact op te nemen.

Note voor beheerders van een WABP groep

Hierbij een voorbeeld van hoe een M.A.A.T. bericht, (kopieer en gebruik dit bericht gerust in uw eigen groep):

Let op: Dit is geen alarmerend bericht.

Beste leden, omdat er al enige tijd geen meldingen in deze groep zijn gedaan, versturen wij een test bericht de eerste maandag van een nieuwe maand tussen 17 – 20Hr (uitgezonderd op feestdagen, uitgevoerd dag nadien ). Dit om te laten weten dat de groep nog wel actief is. Gelieve NIET te REAGEREN op dit bericht. Gelieve ook geen duimpjes of bedankjes te plaatsen. Heeft u vragen, stel ze gerust in een privé bericht aan je beheerder “……………..”. Minder urgente meldingen van “ALARM” gerelateerde berichten, mogen WEL geplaatst worden in de besloten WhatsApp Chat : …………….. . Alle info is te vinden op onze Web-site  ……………..,  Vriendelijke groeten uw WABP Team.

Wat is SAAR?

Buurt Alert Landen hanteert de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van :

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)
 • Alarmeer bel 101 of 112
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)

Signaleren

Wanneer is een situatie verdacht?

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.

Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig!

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld :

 1. Verdachte personen in de wijk;
 2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
 3. Brand, gaslek, ontploffing;
 4. Diefstal of inbraak;
 5. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 6. Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden;
 7. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
 8. Mishandeling
 9. Ontvoering of een poging tot ontvoering

Alarmeren

In geval van genoemde situaties dient altijd éérst 101 of 112.

U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s).

Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op :

 • haarkleur / kapsel / huidtype ;
 • specifieke kenmerken, (bril, baard, etc);
 • jas;
 • schoenen;
 • auto merk/type/kleur/plaat nr ect…;
 • Fiets / Brommer te voet;

Ziehier een signalementkaart voor snel in te vullen Signalementenkaart KLEIN BE of Signalementenkaart GROOT BE is rechtstreeks te downloaden. Best even deze kaart afdrukken en binnen handbereik houden in geval van een noodgeval.
Deze kaart kan onmiddellijk worden meegegeven aan de politie voor een snelle indificatie.

App’en

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, meld u de situatie in de WhatsApp-groep van uw zone. Vermeld in uw bericht :

 1. Dat de politie reeds gebeld is.
 2. Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. 
 3. Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie.
 4. Wat u zelf gaat doen.
 5. De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere zones en stuurt het bericht -indien nodig- door naar de omliggende zones.

De beheerders van deze omliggende zones beoordelen dan weer of het bericht relevant is voor hun zone. Zoja, dan plaatsen zij het bericht ook in hun WhatsApp-groep.

Reageren

Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid!

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de WhatsApp-groep gedeeld.

Bij het signaleren in de andere zone dient degene die dit signaleert direct de politie te bellen (de SAAR methode begint opnieuw).

Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Landen en deelgemeenten
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
 • S = Signaleer 
 • A = Alarmeer 112 
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.
Algemene handleiding WABP BE overzicht voor leden en beheerders/coordinators hier te raadplegen/downloaden : WABP HANDLEIDING BE