Enkel voor “BEHEERDERS” die een nieuwe WhatsApp buurtpreventie (WhatsApp, BIN ect…) in hun streek of stad willen opstarten (NIET voor deelnemende leden van een groep !).